dat toestel werkt elektrisch

dat toestel werkt elektrisch
dat toestel werkt elektrisch{{/term}}
cet appareil marche à l'électricité

Deens-Russisch woordenboek. 2015.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”